Evergreen

the furniture house
  • Slovenčina
  • English
  • Français

O firme

Firma Evergreen je tvorcom a výrobcom masívneho nábytku so sídlom v Ružomberku. Je právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným. Vznikla v roku 1996. Výrobné a pracovné priestory sú na ploche 5000 m2. Hlavné trhy - Švajciarsko, krajiny EU a domáci trh. Viac podrobností.

Materiál a suroviny

Drevo je ušľachtilý materiál vhodný na tvorbu a prejav kultúry a tradície. S drevom narábame starostlivo, od nákupu cez uskladnenie až po samotnú výrobu. Výber vhodnej triedy a kvality drevnej suroviny garantuje úspech našich výrobkov. Náročnosť zákazníkov nás núti brať do úvahy každý detail. Výber kovania, lakov, moridiel a voskov je prísne zvažovaný, aby zodpovedal danému štýlu a zároveň spĺňal požiadavky životného trendu.

Výroba a životné prostredie

Firma Evergreen nie je ľahostajná k životnému prostrediu. Čistota okolia a likvidácia odpadu je jednou z hlavných priorít. Suroviny a obalový materiál sú buď recyklované, alebo likvidované bez dopadu na znečistenie životného prostredia. Drevina ako vstupný materiál pochádza z obnoviteľných zdrojov a zodpovedne obhospodarujúcich lesov. Moderná technológia, ktorou firma disponuje, zabezpečuje 100% likvidáciu drevného odpadu s využitím na tepelnú energiu.

Nábytok a jeho údržba

Váš nábytok si zaslúži pravidelnú a odbornú starostlivosť. Správna údržba nábytku predĺži jeho životnosť. Pravidelným voskovanim (raz za 6 mesiacov) udržujete drevo v optimálnej vlhkosti. Nábytok nepraská. Voskovaním chránite nábytok pred rozliatou tekutinou. Napriek tomu treba rozliatu tekutinu ihneď utrieť. Chráňte nábytok pred priamym dopadom slnečných lúčov. Nevystavujte nábytok teplu. Zub času sa prejaví na každom nábytku. Správnou a pravidelnou údržbou môžete však značne predĺžiť jeho životnosť a tým ho zachovať pre budúce generácie. 

Ošetrovanie a správne užívanie nábytku z dreveného masívu.